Čo je projekt eKasa

Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy eKasa. Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy (v podobe VRP) dobrovoľne, po novom bude pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Podnikateľom sa však rozšíria možnosti: pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP.

Ako to bude v praxi fungovať?

Ide o online napojenie všetkých pokladníc na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každom nákupe/transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy. Už od roku 2015 platí, že pokladnice musia byť pripojiteľné na internet. Návrh navyše počíta s liberalizáciou v oblasti koncových zariadení – na vydávanie bločkov môže slúžiť nielen pokladnica, ale napríklad aj mobil či tablet. Cieľom je pomôcť podnikateľom, ale aj kupujúcim. Projekt prinesie podnikateľom zníženie administratívnej záťaže, zníženie nákladov a kupujúcim zase zvýšenie ochrany pred nespoľahlivými subjektami, ale napríklad aj elektronické bločky.

VÝHODY PRE PODNIKATEĽA:

 1. zníženie administratívnej záťaže
 2. liberalizácia trhu pre eKasa klient zariadenia
 3. zníženie nákladov pri prevádzke (nie sú potrebné servisné organizácie)
 4. kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami (nie je potrebná uzávierka)
 5. export dát – podklad pre zjednodušenie podávania KV DPH alebo daňového priznania
 6. dostupnosť evidovaných tržieb 24/7 (počas doby archivácie)

BENEFITY PRE KUPUJÚCEHO:

 1. ochrana pred nespoľahlivými subjektmi (overenie pokladničného dokladu cez aplikáciu OPD)
 2. ľahké dokazovanie výdavkov – napríklad výstavba, poistky, záruka
 3. jednoduchá evidencia dokladov pre účely daňového priznania – pomoc pre účtovné úkony
 4. prehľad realizovaných výdavkov (spending report)

Aký je časový harmonogram zavádzania eKasy?

 1. Používatelia VRP aj naďalej používajú VRP
 2. 1.1.2019 do 1.7.2019 môžu podnikatelia používať ERP
 3. od. 1.4.2019. do 1.7.2019 prechodné obdobie
 4. od 1.7.2019 úplný prechod na ORP

Z uvedeného vyplýva, že tí podnikateľia ktorí majú aktuálne riešenie (fiškálny modul) ho môžu používať do 1.7.2019.
Nové prevádzky ktoré vzniknú po 1.4.2019 budú povinné byť už pripojené online.
Od 1.7.2019 budú mať povinnosť byť napojené online všetky podnikateľské subjekty.

Aké povinnosti pre vás vyplynú?

 1. zabezpečiť si internetového pripojenie na predajnom mieste
 2. obstarať si certifikovanú pokladnicu alebo pokladničný program s online pripojením na finančnú správu
 3. požiadať o pridelenie kódu online pokladnice – elektronicky podaná žiadosť o pridelenie kódu pokladnice prostredníctvom formulára, na ktoromkoľvek daňovom úrade
 4. zadať pridelený kód do online pokladnice – kód s identifikačnými údajmi podnikateľa a autentifikačnými údajmi pokladnice sprístupnený na webovom sídle v eKasa zóne podnikateľa, sa zaeviduje do online pokladnice pred jej prvým použitím (viac pokladníc si vyžaduje osobitný kód na každú z nich)
 5. vydávať pokladničné doklady cez online pokladnicu alebo pokladničný program – vydávanie elektronických pokladničných bločkov cez online pokladnicu alebo pokladničný program najneskôr od 1. júla 2019

Schválenie novely zákona o registračných pokladniciach ešte stále neprebehlo a očakáva sa v prvej polovici decembra.

Článok a informácie boli prevzaté z portálu finančnej správy dňa 4.12.2018 (www.financnasprava.sk)