fbpx Skip to content

Pokladne

Pokladničný hardvér

 

V našej ponuke produktov máme kompletnú škálu pokladníc a príslušenstva, ktorou Vás teraz prevedieme. A pretože nie každý čitateľ má detailné znalosti z oblasti informačnej technológie, pokúsime sa produkty, ich možnosti použitia a zapojenia, najskôr popísať jednoduchých spôsobom.

V závislosti na charaktere prevádzky možno vybrať tieto druhy podporovaného hardvéru:

V závislosti na veľkosti a členitosti prevádzky možno uvažovať napríklad o týchto schémach zapojenia:

  • Všetko v jednom
  • Pokladňa na bare a počítač v kancelárii
  • Viacero pevných pokladní na prevádzke
  • Mobilná pokladňa na prevádzke
  • Viacero mobilných pokladní na prevádzke

Podporovaný hardvér

Pokladňa

Pokladničný systém Septim je možné prevádzkovať na počítačových pokladniach alebo štandardných počítačoch. Obsluha na ovládanie pokladnice vždy využíva dotykový displej a markuje rukou.

Ponúkame pevné pokladne značky Partner, DataVan a Diebold-Nixdorf, ktoré sú schopné pracovať bez akýchkoľvek rušivých vplyvov aj v prípade, že dôjde ku kontaktu displeja s kvapkami vody alebo prachom. Pokladne sú bezventilátorové, čo má priamy vplyv na ich malú spotrebu energie.

Najčastejšie predávané pokladne Partner sú rozumným kompromisom medzi kvalitou a cenou, sú dodávané s 36 mesačnou zárukou.

Tlačiarne

Bez napojenia pokladničnej tlačiarne sa nezaobíde žiadna prevádzkareň. Tlačiarne na zvolených miestach vytlačením „bonu“ informujú pracovníkov o potrebe vydať nápoj alebo jedlo. Ďalej zabezpečujú vytlačenie prehľadného účtu hosťa.

Tlačiarne možno všeobecne rozdeliť na tlačiarne účtov, ktoré sa umiestňujú priamo vedľa pokladne a zaisťujú tlač objednávok nápojov a tlač účtov. Z dôvodu menšej hlučnosti a možnosti tlače grafického loga sa k pokladni dodávajú termálne tlačiarne.

Nastavenie systému umožňuje inštaláciu väčšieho počtu tlačiarní. Napríklad priamo na výdajnom pulte, ak je umiestnený ďalej od pokladne, je možné tlačiť objednávky nápojov, druhá tlačiareň priamo pri pokladni potom zabezpečí tlač samotných účtov pre hostí.

Druhú skupinu tvoria tlačiarne objednávok, ktoré sa umiestňujú do kuchyne. Vo väčšine prípadov dávajú prevádzkovatelia prednosť ihličkovým tlačiarňam. V porovnaní s tlačiarňou účtov sú síce hlučnejšie, ale veľmi stabilné a papier v nich nereaguje na prítomné teplo v kuchyni.

Mobilné pokladne

Pre záujemcov o mobilné pokladne ponúkame profesionálne riešenia: pokladne Orderman, ktoré sú vyrobené špeciálne pre nasadenie v pohostinstve. Zariadenie je ergonomické a robustné, so zaujímavým dizajnom.

Obsluhe umožní všetky bežné operácie, ktoré sú k dispozícii na pevnej pokladni. Aj na tomto zariadení sa markuje pomocou dotyku, nie prstom, ale špeciálnym perom, ktoré je k pokladni dodávané.

Komunikácia je jednotná, prebieha pomocou vyhradenej rádiovej siete na voľnej frekvencii. Zaisťuje ju špeciálny vysielač – basestation.

Orderman ponúka niekoľko základných produktov. Medzi tie, ktoré podporujeme, patrí Max2Plus, Max2, Orderman5 a Orderman5+. Takmer všetky existujúce typy prenosných pokladníc podporujú čítanie kariet (Okrem Orderman5), ale iba Orderman Max2Plus a Orderman5+ umožňujú napojenie na mobilnú bluetooth tlačiareň a vytlačenie účtu pri stole.

Čítačky

V prevádzkach sa využíva veľké množstvo čítacích zariadení, ktoré slúžia na identifikáciu hosťa, personálu alebo tovaru.

Najčastejšie predávanou čítačkou pre identifikáciu klientov aj personálu je čítačka magnetických kariet . Čítačku je možné inštalovať priamo na pokladňu a obstaranie magnetických kariet aj v menšom počte s vlastnou potlačou nie je nákladnou záležitosťou.

Jedálne tvoria výnimku z tohto pravidla. Stravník sa identifikuje bezkontaktnou kartou, ktorá je bezpečnejšia a väčšinou je využívaná v rámci celého objektu napríklad aj pre vstup a dochádzku. Na použitie tohto typu kariet je nutné zakúpiť bezkontaktnú čítačku .

Nech už zvolíte akékoľvek čítacie zariadenie, bude slúžiť len na rozpoznanie, identifikáciu hosťa alebo personálu. Čítačka sama o sebe nenesie žiadne údaje okrem svojho čísla. Všetky informácie sú zaevidované v pokladničnom systéme Septim. Stratenú kartu je možné jednoduchým úkonom nahradiť novou, bez toho aby ste prišli o cenné údaje.

Pre rýchlejší predaj a identifikáciu tovaru slúži čítačka čiarových kódov . Ponúkame ich niekoľko a pomocou vzájomného dialógu Vám pomôžeme vybrať tú najvhodnejšiu pre Vašu prevádzku.

Pokladničná zásuvka

Ponúkame pokladničné zásuvky značky Partner ale aj iných značiek, ktoré sme schopní napojiť priamo na pokladničný systém tak, aby sa zásuvka otvorila vtedy, kedy je potrebné, to znamená po uzavretí účtu.

Okrem tohto opatrenia sú vybavené aj klasickým zámkom, ktorý zaisťuje ďalší bezpečnostný prvok pre ochranu obsahu.

Pokladničná zásuvka je kovová s plastovou vyberateľnou vnútornou vložkou, ktorá slúži pre uloženie hotovosti.

 

 

Zákaznícky displej

U pokladní je v prevádzkach rýchleho občerstvenia, závodných jedální, ale aj iných prevádzok s pultovým predajom potreba zákazníka viditeľne informovať o výške jeho účtu. K tomuto účelu slúži zákaznícky displej.

Je možné ho integrovať priamo do pokladne alebo využiť samostatný displej so stĺpikom.

V rámci aktuálne platnej legislatívy je zákazícky displej integrovaný priamo vo fiskálnom module.

Pokladničná váha

Dodávame kvalitné váhy značky DIGI a DIBAL. Váha umožňuje priame napojenie na pokladničný systém a možno ju využiť na predaj váženého tovaru v reštauráciách i jedálňach. Vybrané typy váh neumožňujú tlač.

Najčastejšie predávané váhy sú ciachované vážiť tovar do 15 kg, majú vlastný displej, umožňujú výpočet ceny a napojenie priamo na pokladňu.

Viac informácií o perifériách ako je pokladničná zásuvka, pokladničná váha alebo zákaznícky displej, vrátane ich špecifikácií nájdete tu.

Schémy zapojenia

Dôležitým faktorom pre rozhodnutie o počte umiestnených pokladní v prevádzkarni býva v reštaurácii počet miest, vo fastfoode počet obslúžených klientov a v jedálni počet vydaných jedál. Napríklad pre reštauráciu je zlomovým číslom 80 miest. Ak má reštaurácia viac než 80 miest, jednoznačne odporúčame počítať s umiestnením viacerých pokladní. Samozrejme, že výsledný počet pokladní a ich umiestnenie ovplyvňujú aj ďalšie faktory ako je veľkosť a členitosť priestoru.

Všetko v jednom

Najjednoduchšie zapojenie potrebného hardvéru pre malé prevádzky. Skladá sa z najzákladnejšieho vybavenia, ktoré obsahuje svoju vlastnú pokladňu a k nej napojenú tlačiareň účteniek. Všetko „beží“ a funguje len na jednom počítači. Z tohto pohľadu sa jedná aj o variantu finančne najviac úspornú.

K fungovaniu netreba žiadnu počítačovú sieť, iba elektrinu.

Pokladňa na bare a počítač v kancelárii

Prevádzkam, ktoré disponujú v zázemí vhodným miestom pre umiestnenie manažérskeho počítača, je doporučovaná nasledujúca schéma:

Takéto usporiadanie umožní súbežnú nerušenú prácu na kase a v manažérskom module.

Viacero pevných pokladní na prevádzke

Tieto názorné obrázky približujú zapojenie pokladní v prevádzke, kde je nutné umiestniť viacero pokladní. Do počtu dvoch pokladní môže jeden počítač v zázemí plniť funkciu servera aj manažérskeho pracoviska ako je znázornené tu:

Od počtu troch pokladní odporúčame z dôvodu zaistenia stability systému investovať do samostatného servera.

Mobilná pokladňa na prevádzke

Zapojenie mobilnej pokladne v prevádzke vyžaduje inštaláciu vysielača signálu, ktorý zabezpečuje prenos komunikácie podľa názornej schémy:

Viacero mobilných pokladní na prevádzke

Pre rozšírenie väčšieho počtu mobilných pokladní platí to isté pravidlo ako v prípade pevných pokladní. Teda pri prekročení troch kusov pokladní v systéme sa inštaluje samostatný server. Zapojenie väčšieho počtu prenosných pokladní má svoje pravidlá, ktoré sa líšia podľa typu zvoleného zariadenia, nasledujúci obrázok má preto ilustratívny charakter.