Softvér Septim Reštaurácia je našim vlajkovým produktom, ktorý je preverený mnohými zákazníkmi v obore gastronómie, ďalej prispôsobovaný a vyvíjaný.

Reštauračný a pokladničný systém je optimalizovaný pre dotykové pokladne, pomocou dotyku se blokuje. Napojenie na tlačiarne objednávok nápojov, jedál a účtov je štandardom. Systém je rozšíriteľný o mobilné pokladne, magnetické alebo čipové karty a mnoho ďalších zariadení ako sú váhy, čítačky čiarových kódov apod.

Septim môže byť nasadený v ľubovolne veľkých prevádzkach s neobmedzeným počtom užívateľov, ale i v malých reštauráciách s jednou pokladňou.

Modul Pokladňa programu Septim pre reštauráciu sa najviac blíži klasickej predstave o pokladni. Väčšinou sa jedná o špeciálny pokladničný počítač s integrovaným dotykovým displejom. V programe Manažér sa pre pokladňu nakonfiguruje rozloženie receptúr na obrazovke v hierarchickom usporiadaní. Jednotlivé skupiny receptúr je možné naviac rozlišovat farbami či vkladať loga produktov. Pokladňa sa ovláda dotykmi na monitore a dotykom je nablokovaná požadovaná predajná položka. Doplnkový predaj baleného tovaru je možné blokovať pomocou čítačky čiarového kódu. Pokladňa pre reštauráciu je väčšinou vybavená tlačiarňou účteniek a je možné pripojiť aj ľubovolný počet objednávkových tlačiarní pre kuchyňu. V reštaurácii je možné štandardnú počítačovú pokladňu tiež čiastočne nahradiť bezdrátovou mobilnou pokladňou.

Vedúci prevádzky pracuje v Manažérskom module. Ten býva väčšinou inštalovaný na počítač v zázemí a umožňuje napríklad definovať predajné položky, receptúry, zákazníkov aj obsluhujúci personál a jeho oprávnenia, súčasne vyhodnocovať prevádzku. Obe časti systému sú plne prepojené.