fbpx Skip to content

Riešenia pre fitness

Pokladničný systém pre fitness

 

Septim Fitness je informačný systém pre vedenie a správu športových, relaxačných či wellness centier, solárnych štúdií alebo iných klubov, založených na klubovom členstve.

Zmyslom každého klubového členstva sú z pohľadu prevádzkovateľa spokojní hostia a z pohľadu hostí možnosť čerpať členské výhody. Pre dosiahnutie cieľov hrá nevyhnutnú úlohu CRM systém, ktorý je do informačného systému integrovaný.

Systém Septim Fitness je komplexný nástroj, ktorý poskytuje aktuálne informácie o športovom dianí v klube. Jeho chrbticou je modul CRM, ktorý zaistí detailnú prácu so Zákazníkmi, Cenovými kategóriami a členskými výhodami, vrátane permanentiek. Práca so zákazníkmi umožňuje individuálne nastavenie cien alebo zliav na jednotlivé aktivity a ponúka jasný prehľad o návštevách, využívaných aktivitách, zakúpenom tovare aj detailný prehľad o všetkých uskutočnených platbách. Súčasťou modulu CRM sú špeciálne kontá pre firemných zákazníkov, ktoré prehľadne evidujú všetkých zákazníkov danej firmy a pokiaľ je to potrebné, umožní aj individuálne nastavenia.

Systém umožňuje správu cvičebných lekcií, teda konkrétnych poskytovaných služieb podľa časového harmonogramu, v definovanej kapacite a prideleným lektorom. Pomocou lekcií je možné zostaviť cvičebné rozvrhy. Modul lekcie tiež obsahuje rozhranie na prepojenie s on-line rezervačným systémom (pozn. on-line rezervačný systém nie je súčasťou Septim Fitness, je tvorený na zákazku podľa želania zákazníka).

Pre potreby prevádzky športových centier je k dispozícii mnoho ďalších funkcií a podpora hardvéru ako napríklad turnikety a parkovacie závory.

 

POZRITE SI AJ ĎAĽŠIE RIEŠENIA

 
 
 

REŠTAURÁCIE

 

Softvér Septim Reštaurácia je našim vlajkovým produktom, ktorý je preverený mnohými zákazníkmi v obore gastronómie, ďalej prispôsobovaný a vyvíjaný.

 
 
 

JEDÁLNE

 

Stravovací systém Septim Jedáleň podporuje režim ako bezobjednávkového, tak objednávkového predaja a školských jedální.

 
 
 

HOTEL

 

Hotelový systém Protel nášho partnera je moderný hotelový softvér, ktorý ponúka vhodné riešenie pre hotely, penzióny, apartmány, reťazce…

 
 
 

KADERNÍCTVO

 

Septim Beauty je komplexný balíček informačného systému navrhnutý tak, aby pokryl dnešné potreby salónov všetkých veľkostí. Softvér pomáha sledovať zásoby…