fbpx Skip to content

Riešenia pre hotel

Hotelový rezervačný systém protel

 

Hotelový systém protel je profesionálny hotelový rezervačný software nášho partnera, ktorý si získal na hotelovom medzinárodnom trhu jedno z popredných postavení.
Software má už viac ako 20 ročnú tradíciu a stále sa vyvíjajú, ako funkcionality, tak technológie spojené s používaním hotelového softwaru. Hotelový systém protel ponúkame v spolupráci s našim partnerom – ASW Systems a.s.

V rámci riešenia hotelového systému protel Vám môžeme ponúknuť nasledujúce varianty:

CLOUD
protel AIR: hotelový software v cloude
protel MICE: konferenčný software v cloude

INŠTALÁCIA V HOTELI
protel SPE: hotelový software inštalovaný priamo v hoteli
protel MPE: hotelový software inštalovaný v centrále

Každé riešenie protelu je však ešte možné ľubovoľne vylepšiť o ďalšie moduly alebo rozhrania:

 • Rozhranie (prepojenie na naviazané systémy)
 • Online rezervácie
 • Moduly (protel SPE/MPE)
 • Moduly (protel AIR)
 • Mobilné aplikácie
 • PCI DSS Compliance
 • Best Western CRS 2-Way Interface

Viac o tom, kde protel pomáha nižšie:

 • Finančná kontrola, prognózy a reporting
 • Interná komunikácia, Housekeeping a údržba v hoteli
 • Cenová politika, zvýšenie obratu, zníženie nákladov
 • Komunikácia s hosťom a starostlivosť o hosťa
 • Legislatívne požiadavky ČR a SR
 • Konferencie

protel AIR

protel AIR je plne funkčný on-line hotelový manažérsky systém, ktorý využíva najmodernejšie dostupné technológie a je prevádzkovaný v cloude. Webová aplikácia využíva externé zdroje hardwaru, softwaru a umiestnenie dát v cloude a otvára tým nové možnosti pre IT management v hotelovom priemysle.
Základné informácie o produkte sú uvedené v tomto dokumente.
Toto riešenie je vhodné pre prevádzky, ktoré:

 • Preferujú nízku počiatočnú investíciu
 • chcú sa vyhnúť nákladom a starostiam spojených s údržbou HW
 • chcú byť nezávislí na konkrétnom HW vybavení a mieste použitia
 • chcú byť nezávislí na platforme (vhodné pre užívateľa zariadení Apple)
 • potrebujú flexibilnú dobu zúčtovania (napr. pre sezónne prevádzky)
 • majú stabilné Internetové pripojenie

protel MICE

protel MICE je cloudový konferenčný modul plne funkčný ako v spojení s hotelovým modulom protel AIR, tak samostatne. Modul umožňuje plnohodnotnú administratívu spojenú so správou Vášho konferenčného centra, a to od rezervácie miestností vrátane informácii o klientovi a jeho požiadavkách, tlač dokumentov ako sú ponuky alebo function sheety a nakoniec aj vyúčtovanie celej akcie.
Základné informácie o produkte sú uvedené v tomto dokumente.

Toto riešenie je vhodné pre prevádzky, ktoré:

 • hľadajú nezávislý konferenčný modul pre evidenciu a správu akcií
 • majú stabilné Internetové pripojenie
 • preferujú nízku počiatočnú investíciu
 • chcú sa vyhnúť nákladom a starostiam spojených s údržbou HW
 • chcú byť nezávislí na konkrétnom HW vybavení a mieste použitia
 • chcú byť nezávislí na platforme (vhodné pre užívateľa zariadení Apple)
 • potrebujú flexibilnú dobu zúčtovania (napr. pre sezónne prevádzky)

protel SPE

protel “Single Property Edition” (SPE) je exkluzívny hotelový riadiaci software pre veľké aj malé hotely. Pomôže Vám s riadením hotela a podporí Váš personál v starostlivosti o Vašich hostí. Informácie nutné pre riadenie hotelovej prevádzky budete mať stále po ruke. protel SPE sa inštaluje na serveri priamo vo Vašej prevádzke. Licenciu softwaru si jednorázovo zakúpite a ďalej hradíte už iba Servisný poplatok.
Základné informácie o produkte sú uvedené v tomto dokumente.
Toto riešenie je vhodné pre prevádzky, ktoré:

 • chcú software zakúpiť a ďalej hradiť už iba Servisný poplatok
 • majú nestabilné Internetové pripojenie
 • už investovali do kvalitného HW vybavenia
 • budú systém využívať prevažne na zvolenej prevádzke

 

protel MPE

protel „Multi Property Edition“ (MPE) ako centrálny riadiaci software umožní, aj nadnárodný hotelový reťazec, riadiť ako ucelenú. Všetky hotely v rámci MPE majú prístup k jednej centrálnej databáze hostí, obchodným informáciám a centrálnym rezerváciám. protel MPE umožňuje tiež jednotné nastavenie systémovej databázy pre všetky hotely v rámci reťazca. Základné informácie o produkte sú uvedené v tomto dokumente.

Toto riešenie je vhodné pre hotelové reťazce, ktoré:

 • chcú software zakúpiť a ďalej hradiť už iba Servisný poplatok
 • chcú centrálne a teda aj jednotne spravovať dáta všetkých hotelov v rámci reťazca
 • chcú v rámci reťazca zdielať obchodné informácie o svojich hosťoch
 • využívajú výhody centrálneho obchodného alebo rezervačného oddelenia
 • chcú ponúkať svojim hosťom v rámci online rezervácií vždy alternatívu v rámci reťazca

Rozhranie

protel (AIR / SPE / MPE) je možné napojiť na celý rad naviazaných systémov:

 • reštauračné pokladne: prenos účtu z reštauračnej pokladne na hotelový účet hosťa
 • telefónne ústredne: účtovanie hovorov z izby hosťa priamo na hotelový účet. Rozhranie pre tel. ústredňu môže byť rozšírené o vlastnosti ako zobrazenie mena hosťa na display recepčného telefónu, automatické budenie hostí, účtovanie minibarov alebo zmena stavu izby ohľadom upratania
 • zámkové systémy: načítanie zámkovej karty podľa dĺžky pobytu a počtu hostí
 • televízia: účtovanie poplatkov za filmy (PayTV) priamo na hotelový účet hosťa. Rozhranie pre televíziu môže byť rozšírené o vlastnosti ako uvítacia správa alebo účet hosťa na obrazovke televízie, účtovanie minibarov alebo zmena stavu izby ohľadom upratania
 • správa budov (Building Controll System): automatická regulácia klimatizácie a vykurovania podľa aktuálnych rezervácií
 • účtovné systémy: prenos účtovných dát priamo do účtovného systému, napr. celkové uzávierky alebo jednotlivé faktúry a účty.
 • elektronické platby: automatické účtovanie poplatkov z platobnej karty hosťa. Evidencia spojená s platobnými kartami podlieha v proteli PCI Compliance. Protel podporuje komunikáciu s platobnými bránami PayOne, Six Cards Solutions a ConCardis. Platobná brána je výhodná hlavne v spojení s online rezerváciami pre automatické vykonávanie pred-autorizácií alebo platieb.
 • čítačka dokladov: načítanie údajov do profilu v proteli priamo z dokladu hosťa
 • a ďalšie

Možnosť prepojenia konkrétneho zariadenia musí byť vždy overené.

Online rezervácie

protel podporuje priamy online predaj hotelových služieb a izieb pomocou modulu WBE (Web Booking Engine). protel tiež ponúka prepojenie na celý rad internetových portálov a channel managerov – IDS (Internet Distribution System).

Web Booking Engine (WBE)

WBE je modul, ktorý zaisťuje rezervácie priamo z internetových stránok hotela a je plne integrovaný s protelom. WBE je určený pre hotely s vlastnou silnou značkou, ktoré si prajú pomocou svojich webových stránok motivovať hostí k väčšiemu množstvu rezervácií a dodatočných služieb. WBE ponúka:

Responzívny design
Pre smart telefóny a tablety

User-friendly
Ľahký nákup služieb

Bezpečné
Platby riešené s podporou PCI

Základné informácie o produkte sú uvedené v tomto dokumente. 

IDS (Internet Distribution System)

Pomocou rozhrania je možné protel prepojiť na rôzne internetové portály a channel managery – zoznam dostupných je na vyžiadanie. Konktaktujte nás prosím na info@gastrosoft.sk

Rozhranie zaisťuje vo väčšine prípadov obojsmernú komunikáciu medzi portálom/channel managerom a protelom. Dostupné izby a ceny sa aktualizujú podľa situácie v proteli a prijaté rezervácie sa sami zapisujú do protelu.

Zníženie nákladov
Šetrí pracovnú silu

Minimalizácia chýb

Žiadne manuálne prepisovanie

Optimalizácia ceny
Stráženie cien a kapacít

Moduly (protel SPE/MPE)

protel SPE/MPE je možné ľubovoľne a postupne podľa potrieb hotela a trhu rozširovať o celý rad bežných i cloudových modulov: 

Bežné moduly

 • Banketový modul: rezervácie a administratívu konferenčných akcií v hoteli. Viac v tomto dokumente.
 • Vouchere: evidencia a predaj vouchrov. Viac v tomto dokumente.
 • Daily Rates: podpora flexibilnej cenovej politiky. Viac v tomto dokumente.
 • Active Desktop: všetky informácie potrebné pre chod recepcie priamo na desktope. Viac v tomto dokumente.
 • Sales modul: detailné obchodné informácie o Vašich hosťoch. Evidencia aktivít a schôdzok. Viac v tomto dokumente.
 • Business Inteligence: sofistikovaný a flexibilný reportovací nástroj. Viac v tomto dokumente.
 • AutoVIP: automatické ohodnotenie Vašich hostí z hľadiska počtov pobytov a výšky tržieb. Viac v tomto dokumente.
 • AddressCheck: overenie správnosti zadaných údajov v profiloch hostí. Viac v tomto dokumente.
 • SplitScreen: prehľadnejší náhľad na informácie. Viac v tomto dokumente.

Cloudové moduly

 • Web Booking Engine: rezervácie priamo z internetových stránok hotela.
 • Messenger: automatizácia zasielaním emailov a správ priamo na základe udalostí v proteli. Viac v tomto dokumente.
 • Voyager: komunikačný nástroj medzi hosťom a hotelom. Viac v tomto dokumente.
 • Survey: automatické zasielanie dotazníkov Vašim hosťom vrátane vyhodnotenia. Viac v tomto dokumente.

Moduly (protel AIR)

 • Web Booking Engine:rezervácie priamo z internetových stránok hotela.
 • MICE: banketný modul integrovaný s protel AIR alebo fungujúci samostatne.
 • Messenger: automatizácia zasielaním emailov a správ priamo na základe udalostí v proteli. Viac v tomto dokumente.
 • Voyager: komunikačný nástroj medzi hosťom a hotelom. Viac v tomto dokumente.
 • Survey: automatické zasielanie dotazníkov Vašim hosťom vrátane vyhodnotenia. Viac v tomto dokumente.

Mobilné aplikácie

protel (AIR) for Tablet

Prajete si mať kedykoľvek možnosť skontrolovať obsadenosť a tržby vo vašej prevádzke  alebo uvažujete o mobilnej recepcii alebo ako zrýchliť proces check in/out? Užívatelia protelu môžu mať vďaka nasledujúcim aplikáciam všetky funkcie protelu priamo v tablete.

Housekeeping App

Hľadáte rýchle riešenie pre zefektívnenie práce housekeepingu alebo údržby?
Chcete si uľahčiť účtovanie minibarov? Alebo skrátka potrebujete zlepšiť komunikáciu medzi zamestnancami?
Housekeeping App je to pravé riešenie – viac v tomto dokumente.

protel a Best Western

protel má celosvetovo ako jeden z mála a hotelových softwarov certifikované prepojenie na centrálny rezervačný systém využívaný hotelmi zo skupiny Best Western.

Úspešne certifikované boli obe riešenia, ako software protel SPE/MPE, tak aj cloudové riešenie protel AIR. Na našom trhu je tak protel AIR najefektívnejšie dostupné riešenie pre  hotely Best Western s menšou kapacitou izieb.

 

protel a PCI DSS

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) sú globálne platné bezpečnostné štandardy používané pre bezhotovostné transakcie.

Tieto štandardy zostavujú popredné spoločnosti zaoberajúce sa transakciami s platobnými kartami. protel ako jeden z prvých medzi hotelovými softwarmi získal súhlas PCI, a to na základe najnovších PCI DSS štandardov.

Viac sa o PCI DSS dozviete v tomto dokumente.

Kde protel pomáha

Finančná kontrola a reporty

 • Modul viacerých-mien
 • Zmenárenský modul
 • Uzávierka pokladne, prehlad o stave hotovosti/cenín
 • Sledovanie a pripomínanie pohľadávok
 • Daňové výnimky
 • Výpočet provízií
 • Zálohový management
 • Rozhranie pre platobné brány vr. možností on-line platieb
 • Reporty upraviteľné na mieru
 • Reporty dostupné v “protel for Tablet”
 • Prognózy obsadenosti a tržieb podľa segmentov
 • Grafické reporty
 • Business Intelligence
 • Export všetkých reportov do MS Excel

 Interná komunikácia, Housekeeping a údržba

 • Interné pokyny a poznámky v rámci rezervácie
 • Kalendár akcií
 • Poznámkový blok
 • Aktívny desktop
 • Messenger
 • protel for Tablet
 • protel Communicator (už čoskoro)
 • Evidencia stavu izby podľa upratania
 • Bodový systém pre HK
 • VIP kódy
 • Housekeeping App
 • Rozhranie pre PBX alebo PayTV
 • Pagere

Cenová politika, zvýšenie obratu, zníženie nákladov

 • Radenie cien (automatická dostupnosť cenníkov podľa prednastavených parametrov)
 • Prehľadný formulár pre rezerváciu „Krok za krokom“
 • Balíčky a špeciálne ponuky
 • Zľavy
 • Požičovňa
 • Daily Rates
 • Vouchere
 • Web Booking Engine (priamy online marketing)
 • Rozhranie na Internetové distribučné portály
 • Rozhranie na „Revenue systémy“
 • Vďaka celej rade rozhraní ušetríte na pracovnej sile
 • Web Booking Engine (priamy online marketing)

Komunikácia s hosťom a starostlivosť o hosťa

 • Profily hostí s rozšírenou funkcionalitou
 • Šablóny všetkých dokumentov – ľahké pre úpravy aj pre užívateľa
 • Mailing Wizard
 • Individuálna kategorizácia hostí a rezervácií
 • Prehľadná obchodná štruktúra profilov hostí
 • AutoVIP
 • Mailing Expert
 • Sales Modul
 • Synchronizácia s Outlookom
 • Messenger (Email / SMS)
 • Address Check
 • Survey
 • Voyager

Legislatívne požiadavky ČR a SR

 • Program aj výstupy v češtine / angličtine / nemčine
 • Vyčíslenie DPH (aktualizácia pri zmene sadzby)
 • Cudzinecká polícia (reg. karty, domová kniha, elektronické podanie- formát.unl)
 • Vzory faktúr a účtov
 • Vyčíslenie mestských poplatkov
 • Národnostný report pre Štatistický úrad
 • Zoznam národností vr. ISO kódov
 • Príprava na EET / Fiškalizáciu

Konferencie

 • Banketový modul
 • MS Visio (pre nákres usporiadanie miestností)
 • Tvorba dokumentov vr. ponúk, zmlúv a function sheetov
 • Priama náväznosť na FO, vrátane účtovania akcií
 • Business Intelligence
 

POZRITE SI AJ ĎAĽŠIE RIEŠENIA

 
 
 

REŠTAURÁCIE

 

Softvér Septim Reštaurácia je našim vlajkovým produktom, ktorý je preverený mnohými zákazníkmi v obore gastronómie, ďalej prispôsobovaný a vyvíjaný.

 
 
 

JEDÁLNE

 

Stravovací systém Septim Jedáleň podporuje režim ako bezobjednávkového, tak objednávkového predaja a školských jedální.

 
 
 

FITNESS

 

Septim Fitness je informačný systém pre vedenie a správu športových, relaxačných či wellness centier, solárných štúdií založených na klubovom členstve.

 
 
 

KADERNÍCTVO

 

Septim Beauty je komplexný balíček informačného systému navrhnutý tak, aby pokryl dnešné potreby salónov všetkých veľkostí. Softvér pomáha sledovať zásoby…