fbpx Skip to content

Riešenia pre jedálne

Pokladničný systém pre jedáleň

 

Závodné stravovanie má špecifické požiadavky a preto sme pokladničný systém prispôsobili a zložili z takých modulov, aby Vám plne vyhovoval. Podľa potrieb sa môžete sami rozhodnúť, či ho rozšírite napríklad o skladové hospodárstvo, normovanie alebo vôbec.

Stravovací systém Septim Jedáleň podporuje režim ako bezobjednávkového, tak objednávkového predaja a školských jedální.

Stravníkom ponúkame rôzne možnosti objednávania stravy tak, aby sme im proces objednania čo najviac spríjemnili. Komfort im doprajeme aj tým, že im umožníme v systéme využívať ich zamestnanecké karty, iné nebude treba! Septim vďaka tomu dokáže pomerne rýchlo spracovať prehľadné podklady pre zrážky zo mzdy a vyúčtovanie stravného. Pokiaľ nebudú vyhovovať prednastavené reporty dát, je možné upraviť výstupy na mieru. Pracovník stravovacej prevádzky má uľahčenú prácu a môže sa venovať zákazníkom alebo výrobe.

Septim podporuje prácu s nastavením rôznych cenových hladín, daňových a nedaňových dotácií stravovacieho režimu.

Predaj doplnkového a váženého sortimentu je v kantínach a prevádzkach závodného stravovania nevyhnutnou súčasťou. Inštaláciou čítačky čiarového kódu alebo priame napojenie váhy do pokladničného systému pomáhame rýchlejšie odbaviť zákazníkov a znížiť chybovosť pri blokovaní tovaru. Predaj tovaru môže byť okamžite naviazaný na sklad a umožniť tak okamžitú kontrolu zásob.

U stravníkov sa definuje aj spôsob účtovania, napríklad kreditné či debetné kontá, zrážky zo mzdy apod. Tovar je možné samozrejme predávať aj stravníkom, ktorí v systéme evidovaní nie sú. Obecne platí, že obmedzením toku hotovosti sa minimalizuje riziko podvodov. Je praxou preverené, že dôjde tiež k zefektívneniu a zrýchleniu prevádzky jedálne.

 

POZRITE SI AJ ĎAĽŠIE RIEŠENIA

 
 
 

REŠTAURÁCIE

 

Softvér Septim Reštaurácia je našim vlajkovým produktom, ktorý je preverený mnohými zákazníkmi v obore gastronómie, ďalej prispôsobovaný a vyvíjaný.

 
 
 

HOTEL

 

Hotelový systém Protel nášho partnera je moderný hotelový softvér, ktorý ponúka vhodné riešenie pre hotely, penzióny, apartmány, reťazce…

 
 
 

FITNESS

 

Septim Fitness je informačný systém pre vedenie a správu športových, relaxačných či wellness centier, solárných štúdií založených na klubovom členstve.

 
 
 

KADERNÍCTVO

 

Septim Beauty je komplexný balíček informačného systému navrhnutý tak, aby pokryl dnešné potreby salónov všetkých veľkostí. Softvér pomáha sledovať zásoby…