Pokladničný systém pre kaderníctvo

Septim Beauty je komplexný balíček informačného systému navrhnutý tak, aby pokryl dnešné potreby salónov všetkých veľkostí. Softvér pomáha sledovať zásoby, klientov, zamestnancov, objednávky a mnoho ďalšieho.

Kadernícke salóny a denné kúpele každého druhu môžu benefitovať z množstva funkcií softvéru. Zvládne pokryť potreby aj nechtových štúdií, kozmetických salónov a zefektívni ich prevádzku. Vlastne nájde dobré uplatnenie v každom salóne, ktorý odsunie diár a bude sa viac sústrediť na predaj svojich služieb a produktov!

Systém obsahuje prehľadnú evidenciu rezervácií/objednávok. V databáze klientov uchováva nie len základné informácie, ale ku každému z nich umožní náhľad do histórie návštev a ich ziskovosti. Dostupná databáza služieb a produktov, umožňuje definovať zľavy alebo rôznu cenotvorbu pre skupiny zákazníkov. Podľa individuálnych potrieb môže byť napojená priamo na sklad a tak účinnejšie kontrolovať toky tovaru. Ekonomiku prevádzky je možné sledovať a riadiť pomocou mnohých preddefinovaných manažérskych reportov.

CRM modul, reporty a štatistiky pomôžu aj s optimalizáciou služieb, ako po stránke nákladov, tak zisku.

POZRITE SI AJ ĎAĽŠIE RIEŠENIA

REŠTAURÁCIE

Softvér Septim Reštaurácia je našim vlajkovým produktom, ktorý je preverený mnohými zákazníkmi v obore gastronómie, ďalej prispôsobovaný a vyvíjaný.

JEDÁLNE

Stravovací systém Septim Jedáleň podporuje režim ako bezobjednávkového, tak objednávkového predaja a školských jedální.

HOTEL

Hotelový systém Protel nášho partnera je moderný hotelový softvér, ktorý ponúka vhodné riešenie pre hotely, penzióny, apartmány, reťazce…

FITNESS

Septim Fitness je informačný systém pre vedenie a správu športových, relaxačných či wellness centier, solárných štúdií založených na klubovom členstve.