fbpx Skip to content

Vernostné programy pre zákazníkov

Vernostné programy pre zákazníkov

 

Dôvera a lojalita stálych zákazníkov je jeden z kľúčových faktorov, ktorý má vplyv na úspešnosť podnikania. Samotný vernostný program, ktorý ponúkame, Vám lojalitu zákazníkov nezaručí, ale ak máte kvalitné produkty a služby, poslúži ako dôležitá pridaná hodnota.

Vernostné programy pomôžu zvýšiť chuť zákazníkov minúť svoje finančné prostriedky práve vo Vašom podniku, pretože im budete okrem iného garantovať výhody, ktoré im z každej návštevy plynú.

 

Správne nasadenie vernostného programu je veľmi dôležité, v našej ponuke nájdete tieto základné marketingové programy:

 • Marketingová akcia
 • Receptúra v akcii
 • Akčné ponuky
 • Receptúra zadarmo za účet
 • Permanentka
 • Zmena cenovej kategórie podľa obratu za obdobie
 • Zľavové programy
 • Receptúra zadarmo
 • Darčekový šek
 • Mailing k narodeninám / meninám
 • X-tá receptúra v akcii
 • Časové úseky
 • Zľava nabudúce
 • Zbieranie bodov za receptúru
 • Zbieranie bodov za účet

V prevádzkach žije svojím životom veľa ďalších marketingových akcií, ktoré si vymysleli naši zákazníci na mieru pre svojich hostí, a ktoré im naša spoločnosť pomohla zrealizovať. Preto ak si myslíte, že Vaše riešenie je zaujímavé a jedinečné, nemusíte skĺznuť do našej štandardizovanej špecifikácie, utvorte si vlastnú, ktorú Vám radi pomôžeme uskutočniť! Kontaktujte nás!

Marketingová akcia

Marketingová akcia je jedným z motivačných nástrojov, ktorým môžete zákazníkom ponúknuť za ich priazeň „niečo“ navyše. Býva využívaný tam, kde nákup jednej receptúry väčšinou vedie k nákupu položky inej.

 

Príklady použitia:

 • Ku každému koláču káva zadarmo
 • K malinovému dezertu espresso zadarmo alebo napríklad za polovicu.
 • V lete zmrzlina pre VIP zákazníkov zadarmo zmrzlina je VIP zákazníkom v tomto prípade ponúkaná automaticky do každého otvoreného účtu.

Marketingovú akciu je možné rovnako ako Happy Hours obmedziť na konkrétne dni v týždni alebo konkrétne hodiny počas otváracej doby.

Zľavový program vyhodnocuje iba konzumáciu v rámci jedného otvoreného účtu. Nepracuje teda so všetkými účtami evidovanými na konkrétneho zákazníka. Nastavením môže byť kontrola rozšírená na aktuálny deň – teda CRM program môže vykonať kontrolu v rámci jedného účtu a tiež všetkých účtov daného zákazníka v aktuálnom dni.

Tento CRM program pracuje s konkrétnou receptúrou alebo so skupinou receptúr.

Receptúra v akcii

Receptúra v akcii je program, pomocou ktorého dokážete osloviť nových zákazníkov a prilákať ich do svojho podniku. Kupón na zľavu na určitú vyhlásenú položku z jedálneho lístka alebo kupón na pohárik vína zadarmo odovzdaný vo vhodnú chvíľu na správnom mieste určite medzi také lákadlá patrí. Všetky kupóny sa v programe načítajú vopred a potom sú už jednoducho uplatniteľné na pokladni.

Kupón možno nadefinovať tak, aby šiel uplatniť len na jednu konkrétnu receptúru, na viacero receptúr alebo aj na skupinu receptúr. Možno ho nadefinovať ako zľavu v rozmedzí 1% -100% zľavy. Každý kupón / voucher môže mať definovanú svoju časovú platnosť.

Príklad použitia:

 • Do časopisu je potrebné vložiť 1000 voucherov na všetky pivá v ponuke reštaurácie s 50% zľavou

Pre aktiváciu a overovanie kupónov je ideálna čítačka čiarových kódov. Číslo kupónu je možné ale aj zadať na dotykovom displeji.

Akčné ponuky

Program Akčné ponuky zlučuje a rozširuje programy Marketingová akcia a X-tá receptúra v akcii a je zameraný na motivačnú podporu predaja a odmeňovanie stálych zákazníkov.

Príklady použitia:

 • Za jedno hlavné jedlo espresso a ku štyrom hlavným jedlám fľašu vína – využíva sa kombinácia výhod pri zvyšujúcom sa počte predajných položiek, ktoré zákazník konzumuje.
 • a 11. pivo v akcii – za nablokované pivá, ktoré sú zvýhodnené akciou, bude mať zákazník nárok na zľavu na 10. a 11. pivo na účte. Ak sa blokujú rôzne druhy pív, môže byť zľava aplikovaná na položku najlacnejšiu alebo naopak najdrahšiu.
 • koktail zadarmo zákazník získa za konzumáciu tretieho rovnakého koktailu (alebo tretieho koktailu z definovanej skupiny) 100% zľavu.

Program je možné rovnako ako Happy Hours obmedziť na konkrétne dni v týždni alebo konkrétne hodiny počas otváracej doby.

Zľavový program vyhodnocuje iba konzumáciu v rámci jedného otvoreného účtu. Nepracuje teda so všetkými účtami evidovanými na konkrétneho zákazníka. Nastavením môže byť kontrola rozšírená na aktuálny deň – teda CRM program môže vykonať kontrolu v rámci jedného účtu a tiež všetkých účtov daného zákazníka v aktuálnom dni.

Receptúra zadarmo za účet

Zľavový program, ktorý automaticky vygeneruje voucher na odber receptúry (ľubovoľnej, alebo receptúry z definovanej všeobecnej skupiny) zadarmo alebo so zľavou, ak sú splnené nastavené podmienky.

Príklad použitia:

 • Ku každému účtu nad 20 EUR poukážka na 1 pivo zadarmo.

Voucher môže mať nastavenú obmedzenú platnosť.

Permanentka

CRM program Permanentka umožní evidovať až 10 rôznych typov permanentiek a využívať ich ako možnosť predplatenia a čerpania služieb (napr. vstup do bazéna, sauny, fitness …).

Blokovaním čerpaných služieb alebo produktov sa znižuje zostatok na permanentnej karte, pričom systém umožňuje nastavenie platnosti predplatenej služby alebo produktu.

Nastavenie systému tiež umožňuje odosielať na emailovú adresu zákazníka informácie o blížiacom sa konci platnosti predplatenej služby, pri navýšení alebo čerpaní.

Receptúra zadarmo

Zľavový program, ktorý umožňuje ručné vygenerovanie voucherov, na základe ktorého je umožnený odber receptúry zadarmo.

Príklad použitia:

 • Do časopisu je potrebné vložiť 1000 voucherov na odber 1 espressa zadarmo

Voucher môže mať nastavenú obmedzenú platnosť.

Darčekový šek

Vo svojej podstate sa jedná o šek s nominálnou hodnotou, ktorý je predávaný na pokladni alebo ho zákazník môže obdržať automaticky pri splnení nastavených parametrov, napríklad dosiahnutím určitej hodnoty konzumácie.

Samozrejmosťou je predaj a využitie Darčekových šekov ako darček, kedy v obdarovanom môžete získať ďalšieho verného zákazníka.

V systéme je možné využívať rôzne druhy voucherov. A vďaka rozšírenej možnosti definície šekov je práca s nimi veľmi variabilná:

 • môže šek nastaviť len pre určitú skupinu zákazníkov, ktorá využíva zvýhodnené ceny,
 • môže určiť, od akej minimálnej sumy na účte má zákazník na šek nárok,
 • rovnako jednoducho môže obmedziť maximálnu sumu účtu, ktorú môže dosiahnuť účet, aby zákazník získal nárok na šek,
 • a nie je problémom voucher časovo obmedziť.

Upozornenie:

 • Predpokladá sa, že každá prevádzka bude chcieť mať marketingový nástroj Darčekových šekov spracovaný podľa vlastného dizajnu a preto systém Septim netlačí vouchery, ale na základe čiarového kódu dochádza k ich aktivácii a práci s nimi.
 • Každý voucher možno použiť k úhrade účtu (pri čerpaní) iba raz a to aj v prípadoch, keď zákazník nevyčerpá celú čiastku hodnoty voucheru.

Použitie darčekových šekov možno časovo obmedziť vhodným nastavením doby platnosti zľavového programu, napr. nastavenie času platnosti zľavového programu od 8:00 do 16:00 sa obmedzí použitie darčekových šekov na dobu medzi 8 a 16 hodinou. Podobne možno obmedziť používanie na dátum alebo dni v týždni.

Mailing k narodeninám alebo meninám

Jedná sa o funkcionalitu, ktorá umožňuje automatické odosielanie emailov pri príležitosti narodenín alebo menín klientov.

X-tá receptúra v akcii

X-tá receptúra v akcii zákazníkom ponúka okamžitú odmenu v čase konzumácie jedla či nápojov. Zákazník nemusí prísť nabudúce alebo si strážiť platnosť zľavy, ale čerpá zľavu a konzumuje práve teraz. Navyše získa to, čo konzumuje a teda aj to, čo má rád a čo mu chutí! Je tým motivovaný k dosiahnutiu určitého – zvýhodneného – počtu alebo na dosiahnutie zvýhodnenej ceny. Systém automaticky na účte vyhodnocuje, či má zákazník nárok na x-tú receptúru zadarmo alebo na x-tú receptúru za zvýhodnenú cenu.

Zľavový program je možné rovnako ako Happy Hours obmedziť na konkrétne dni v týždni alebo konkrétne hodiny počas otváracej doby.

Zľavový program vyhodnocuje iba konzumáciu v rámci jedného otvoreného účtu.

Príklad použitia:

 • 1+1 pivo na účte zadarmo
 • Každý 2. panák Jameson na účte s 50% zľavou

Upozornenie: Tento CRM program pracuje len s jednou konkrétnou receptúrou nie naprieč skupinami receptúr.

Časové úseky

Septim využíva Časové úseky pre markovanie služieb, ktoré majú časový charakter. Napr. pobyt v bazéne.

Zľava nabudúce

Môžu nastať prípady, kedy zákazník ponúkanú zľavu na danú konzumáciu odmietne s tým, že ju využije nabudúce. V takom prípade Vám CRM program „Zľava nabudúce“ umožní vytvoriť bonus vo výške zľavy. Pri ďalšej návšteve sa obsluhe automaticky ponúkne na využitie ako čiastočná úhrada účtu zákazníka.

Bonus možno časovo obmedziť.

Zbieranie bodov za receptúru

Umožní zbieranie bodov za nakúpené receptúry / predajné položky. Nazbierané body je možné ďalej prevádzať na finančné bonusy a tie následne použiť na úhradu konzumácie.

Body sa spočítajú po uzavretí účtu. Položky účtu sa sčítajú a podľa súčtu namarkovaného množstva a ceny namarkovaných receptúr sa pridelia body podľa nastavenia CRM programu.

Na účtenke je možné vytlačiť informácie o počte bodov za receptúry účtu, počtu extra bodov za receptúry a aktuálnom stave bodov zákazníka.

Zbieranie bodov za účet

Zaistí zbieranie bodov za účty. Nazbierané body je tiež možné ďalej previesť na finančné bonusy a tie následne použiť na úhradu konzumácie.

Body sa spočítajú po uzavretí účtu. Body sa prideľujú za konečnú cenu účtu po odpočítaní zliav cez zákaznícke bonusy, takže keď je účet za 60 EUR a uplatňuje sa zákaznícky bonus vo výške 12 EUR, body sa pridelia z čiastky 48 EUR. Môže byť nastavená minimálna suma účtu, pod ktorú sa bonus nepridelí.

Na účtenke je možné vytlačiť informácie o počte bodov za účet a aktuálnom stave bodov zákazníka. Je potrebné pridať nové tlačové prvky typu Zákaznícke dáta napr. do pätičky účtenky.

Zmena cenovej kategórie podľa obratu za obdobie

Vykoná automatickú zmenu cenovej kategórie a nastavenie zľavy zákazníkom podľa dosiahnutého obratu za určité obdobie.

CRM + program je možné nakonfigurovať tak, aby sa pri zmene cenovej kategórie alebo cenovej kategórie a zľavy zákazníka odoslal informačný email na emailovú adresu zákazníka. Ak zákazník nemá zadanú emailovú adresu, email sa neodosiela. Email sa neodosiela aj v prípade nezadaní parametrov CRM + programu týkajúcich sa odosielania emailov (odosielateľ, predmet a text mailu).

Zľavové programy

Na nablokované položky je možné uplatniť zľavu pomocou zľavových programov. Tento postup zaručí väčší dohľad nad poskytovanými zľavami.

Zľavový program, teda regulovanú výšku zľavy na konkrétnu položku, možno vybrať pred nablokovaním tovaru na pokladni, alebo ju možno dodatočne priradiť k už nablokovaným položkám v otvorenom účte.

Výhodou použitia zľavových programov namiesto zadania zľavy klasickou cestou je možnosť nastavenia obmedzenia v ich konfigurácii s oprávnením podľa bezpečnostnej úrovne.

Zľavové programy môžu aj nemusia byť viazané na voucher.