Produktové portfólio Gastro Soft s.r.o.

Naše produktové portfólio je zložené tak, aby sme Vám boli schopní ponúknuť čo najširšiu škálu tovaru cielenú na špecifický segment trhu služieb. Zastrešíme jednu dodávku a tým Vám uľahčíme celý proces.

Pokladničný systém Septim je našim vlajkovým produktom. Je tvorený modulovo a táto skutočnosť nám umožňuje jeho maximálne prispôsobenie pre rôzne druhy služieb – reštauračné, jedálenské, fitness aj kaderníctvo.

Hotelovému trhu ponúkame softvér protel, ktorý je druhým najrozšírenejším hotelovým systémom na svete.

K softvérovému riešeniu dodáme potrebný pokladničný hardvér. Môžete si vybrať pevnú pokladňu, ktorá bude pridelená na stále miesto alebo pokladňu prenosnú, ktorá bude „behať po pľaci“ spoločne s Vašim personálom. Ponúkneme a dodáme všetok ďalší hardvér, aby pokladničné miesto bolo vybavené podľa potrieb prevádzky – cez tlačiarne, čítačky aj váhy až po spotrebný materiál, ako sú kotúčiky, a tým Vám umožníme bez zbytočného omeškania otvoriť dvere Vašim zákazníkom.

V sortimente tovaru ponúkame paging systém, ktorý má veľmi široké uplatnenie v mnohých rôznych oboroch služieb. Pagery v modernej kuchyni postupne nahrádzajú zvončeky, do rokovacích salónikov sa umiestňujú tlačítka na privolanie obsluhy, v detských kútikoch je mamičkám odovzdávaný privolávací pager pre prípad potreby, rovnako ako napríklad pacientom čakajúcim na svoje vyšetrenie. To všetko a mnoho ďalších riešení problému „s privolaním“ pomáhajú účinne riešiť.