Pokladničný systém Septim

Septim je produktom nášho partnera ASW Systems a.s. a patrí medzi špičku na českom gastronomickom trhu. Bol vyvinutý pre použitie v segmente služieb, ktorý má svoje špecifiká. Septim je právom najrozšírenejším pokladničným systémom* medzi profesionálmi v gastronómii v Českej republike. Septim je na trhu už viac ako 20 rokov a je neustále zdokonalovaný a vyvíjaný. Je naprogramovaný tak, aby Vaše dáta boli bezpečne uložené!

Pokladničný systém je optimalizovaný pre dotykové pokladne. Pokladňa sa teda ovláda dotykmi na monitore a dotykom je nablokovaná požadovaná predajná položka. Program pracuje na bežných PC alebo pokladniach typu PC s operačným systémom Windows alebo Linux.

Pokladničný systém nemusí byť závislý na miestnej počítačovej sieti, jednotlivé užívateľské stanice môžu fungovať aj samostatne (tzv. off-line).

Septim je usporiadaný stavebnicovo. Základné jadro programu je možné ľubovolne kombinovať s ďalšími softvérovými modulmi, aby výsledok vždy zodpovedal potrebám konkrétnej prevádzky.

Každá zo základných variant zahŕňa aplikáciu Pokladňa a Manažér. Obe časti systému sú prepojené, zdieľajú informácie a Septim ich môže prezentovať za celú prevádzku prehľadným spôsobom tak, aby bolo možné podnik efektívne riadiť.

Obsluhujúci personál pracuje s Pokladničnou aplikáciou, ktorá podporuje všetky potrebné úkony vzťahujúce sa k bezproblémovej obsluhe hosťa. Pri definícii ponuky pokladne je vždy myslené na to, aby práca s pokladňou bola nie len komfortná, ale hlavne rýchla. Rýchlosť umocňuje aj automatické načítanie výhod hostí pri predložení zákazníckej karty. Minimalizáciou ručných zásahov personálu a presné nastavenie užívateľských oprávnení na pokladničné operácie umožňuje zavedenie účinných kontrolných mechanizmov na nepoctivý personál.

Manažérska aplikácia slúži na prácu vedúcemu prevádzky. Slúži na definíciu vlastných predajov, ale hlavným účelom je podať informácie o skladovej a predajnej činnosti, pomôcť kontrolovať obeh peňazí a tovaru v podniku. Manažérovi podniku pomôže udržovať množstvo zásob na optimálnej úrovni, a tým uvolniť značnú časť peňazí, ktoré bývajú v zásobách viazané, na iné potreby. Dovoľuje presne sledovať náklady a výnosy pre jednotlivé receptúry a produkty sortimentu a tým účelne riadiť alebo zvýhodňovať ponuku zákazníkom. Vedenie získava kompletné informácie o tom, čo sa „deje na pokladniach“, napríklad ako si pri predaji vedú jednotliví zamestnanci. Septim preto môže byť aj účinným motivačným nástrojom, pre hostí i obsluhu.

Pokladničný systém nie je „len“ kontrolným nástrojom, ale tiež nástrojom efektívnym. Výrazne napomáha ku zrýchleniu komunikácie medzi obsluhujúcim personálom a kuchyňou, všetky objednávky sú vybavované rýchlejšie, čo pochopiteľne napomáha ku zvýšeniu obratu a spokojnosti hostí. Zmyslom implementácie a vynaloženia finančných prostriedkov do obstarania je zníženie nákladov pri súčasnom raste počtu hostí a tržieb.

Než se vnoríme do stručného prehľadu dôležitých funkcií Septimu, je nutné zmieniť, že sa popis vzťahuje k pokladničnému a informačnému systému Septim 3.1