fbpx Skip to content

QSR KDS

Play Video

QSR KDS

Kitchen Display System (KDS) je moderný digitálny nástroj, ktorý v kuchyni zjednodušuje proces objednávania a prípravy jedál. Nahradzuje staré papierové bony a kuchynské tlačiarne a prináša množstvo výhod pre kuchynský personál a prevádzku.

Jednou z hlavných výhod KDS je to, že zlučuje objednávky. To znamená, že keď sa zákazník rozhodne objednať rôzne jedlá a prílohy, KDS ich zoskupí do jednej objednávky a pošle ich na príslušné miesto v kuchyni. Takto sa zabezpečí rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie objednávok.

Ďalšou výhodou KDS

je, že spravuje priority pre jednotlivé sekcie. To znamená, že keď je kuchyňa zaneprázdnená a zákazníci objednávajú viac jedál, KDS rozdelí objednávky na priority a priradí ich k jednotlivým sekciám v kuchyni. Tým sa zabezpečí, že jedlá sa pripravujú v správnom poradí a neskôr sa nezdržuje žiadna objednávka.

 

KDS tiež vyvažuje zaťaženie veľkých kuchýň. Systém neustále monitoruje stav prípravy jedál a rozhoduje o tom, ktorému oddeleniu v kuchyni pošle objednávky na prípravu. Napríklad, ak je gril prázdny a iné oddelenie kuchyne je preťažené, KDS pošle objednávku na prípravu na gril. Týmto spôsobom sa zabezpečí rovnomerné zaťaženie kuchyne a rýchlejšie spracovanie objednávok.

 

Okrem toho KDS poskytuje prevádzkovému personálu presné informácie o aktuálnom stave položky z objednávky. Prevádzkový personál môže jednoducho sledovať, čo sa deje v kuchyni a aké jedlá sú v akej fáze prípravy. Týmto spôsobom sa zabezpečí efektívnejšia komunikácia medzi personálom a kuchyňou a znížia sa chyby pri príprave jedál.

https://qsrautomations.com/